გრანტები

ზოგადი ინფორმაცია
რეგიონული პრე-აქსელერატორის პროგრამის განხორციელების კონკურსი
  • ID PRE_0_2
  • პრე-აქსელერატორის პროგრამა საქართველოს ორ რეგიონში: შიდა ქართლი, მცხეთა-თიანეთი
  • დაწყების თარიღი: 4 აგვისტო 2023
  • დასრულების დრო: 12 აგვისტო 2023 18:00

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ინიციატივით, ცხადდება რეგიონული პრე-აქსელერატორის პროგრამა საქართველოს ორ რეგიონში (შიდა ქართლი, მცხეთა-თიანეთი). პროგრამა ხორციელდება USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით, ძლიერი სოფლის პროგრამის ფარგლებში და   გულისხმობს  ინტენსიური სამეწარმეო ტრენინგების ციკლს, რომელიც დაეხმარება, რეგიონში მცხოვრებ სტარტაპერებს განავითარონ საკუთარი  ბიზნეს იდეები, იდეიდან პროდუქტამდე და მოემზადონ სააგენტოს მიერ გამოცხადებული რეგიონული საგრანტო პროგრამებისთვის.

 

კონკურსის მიზანია,  რეგიონისთვის შეირჩეს მომსახურების მიმწოდებელი  ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველჰყოფს პრე-აქსელერატორის პროგრამის ხარისხიან და სრულყოფილ ორგანიზებას. განაცხადის შემოტანა შესაძლებელია, როგორც მხოლოდ ერთი ასევე ყველა  მითითებული რეგიონისთვის.  თითოეულ რეგიონზე განსაზღვრული მაქსიმალური ბიუჯეტი შეადგენს 40 000 ლარს.

 

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 12 აგვისტო. 

დოკუმენტები

საინფორმაციო დოკუმენტები

  • ინფორმაცია პროგრამის შესახებ

წარსადგენი დოკუმენტები

  • გთხოვთ ჩამოტვირთოთ, არსებული დოკუმენტი პროგრამის ბიუჯეტის შესახებ და შეავსოთ ინსტრუქციის შესაბამისად
  • გთხოვთ, ჩამოტვირთოთ არსებული დოკუმენტი, ორგანიზააციის გუნდის შესახებ და ატვირთოთ ინსტრუქციის შესაბამისად
  • გთხოვთ, ჩამოტვირთოთ, არსებული დოკუმენტი, პროგრამის სილაბუსის და განრიგის შესახებ და შეავსოთ ინსტრუქციის შესაბამისად