ბოლო სიახლეები

აქციე იდეა რეალობად!

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
ინოვაციების ქ. №7, ოქროყანა, 0114, თბილისი
საინფორმაციო ცენტრი: +995 322 00 44 82 
www.gita.gov.ge
[email protected]