კონტაქტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
მისამართი: ინოვაციების ქ. №7, ოქროყანა, 0114, თბილისი, საქართველო
საინფორმაციო ცენტრი: +995 322 00 44 82 
ელ-ფოსტა: info@gita.gov.ge
ვებ-საიტი: www.gita.gov.ge