100 000-ლარიანი საგრანტო პროგრამის განაცხადის მიღების ბოლო დღე

27 დეკემბერი 2019 - 27 დეკემბერი 2019

2019 წლის 27 დეკემბერს სრულდება განაცხადების მიღება თანადაფინანსების 100 000-ლარიანი საგრანტო პროგრამის ფარგლებში.