100 000-ლარიანი საგრანტო პროგრამის განაცხადის მიღების ბოლო დღე

27 დეკემბერი 2019 - 27 დეკემბერი 2019

2019 წლის 28 დეკემბერს, 01:59 საათზე სრულდება განაცხადების მიღება თანადაფინანსების 100 000-ლარიანი საგრანტო პროგრამის ფარგლებში.