100 000-ლარიანი საგრანტო კონკურსის ონლაინ საინფორმაციო დღე, 19:00.

3 აგვისტო 2020 - 3 აგვისტო 2020

100 000-ლარიანი საგრანტო კონკურსის ონლაინ საინფორმაციო დღე, 19:00.

შეხვედრა ჩატარდება Microsoft Teams-ის მეშვეობით: https://bit.ly/2YFWlMa