გრანტები

ზოგადი ინფორმაცია
CBRN CoE Pilot Competition
 • ID CBRN_4
 • CBRN კონკურსი
 • დაწყების თარიღი: 2 აპრილი 2019
 • დასრულების დრო: 7 აპრილი 2019 01:00

ტექსტის სანახავად გთხოვთ ეწვიოთ პორტალის ინგლისურ ვერსიას

დოკუმენტები

საინფორმაციო დოკუმენტები

 • ზოგადი ინფორმაცია
 • 1A ეტაპის აპლიკანტის სახელმძღვანელო
 • 1A ეტაპის დოკუმენტაცია
 • 1A ეტაპის შეფასების ცხრილი
 • 1B ეტაპის დოკუმენტაცია
 • შესარჩევი კომიტეტის შეფასების ცხრილი
 • დამატებითი ინფორმაცია

წარსადგენი დოკუმენტები

 • განაცხადი/ბიზნეს გეგმა
 • ფინანსური პროგნოზი
 • კონცეფცია / პრეზენტაცია