გრანტები

ზოგადი ინფორმაცია
CBRN CoE Pilot Competition
  • ID CBRN_1
  • CBRN კონკურსი - ეტაპი 1A
  • დაწყების თარიღი: 27 მარტი 2019
  • დასრულების დრო: 1 აპრილი 2019 23:59

ტექსტის სანახავად გთხოვთ ეწვიოთ პორტალის ინგლისურ ვერსიას

დოკუმენტები

საინფორმაციო დოკუმენტები

  • ზოგადი ინფორმაცია
  • აპლიკანტის სახელმძღვანელო ეტაპი 1A
  • 1A ეტაპის დოკუმენტაცია
  • 1A ეტაპის შეფასების ცხრილი
  • დამატებითი ინფორმაცია

წარსადგენი დოკუმენტები

  • სააპლიკაციო ფორმის / პრეზენტაციის შაბლონი